Ukończyłam szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, udzielanej dzieciom oraz jestem w trakcie kursu certyfikowanej opiekunki dziecięcej.

Moim celem jest dalsze kształcenie w tym kierunku, aby pogłębiać wiedzę w zakresie opieki nad małymi dziećmi. Od zawsze marzyłam i wiedziałam, że praca z dziećmi to co, co chciałabym robić w życiu i nareszcie mi się udało! Mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że właśnie praca w żłobku daje mi ogromną radość i satysfakcję oraz dumę z każdego sukcesu maluszka.

W swojej codziennej pracy z dziećmi dążę do zapewnienia im bezpieczeństwa oraz prawidłowych warunków do wszechstronnego rozwoju, uwzględniając przy tym indywidualność każdego dziecka poprzez zabawy, czytanie, zajęcia sensoryczne, ruchowe, plastyczne, muzyczne oraz gimnastyczne. Możliwość obserwacji rozwoju dzieci oraz nabywania przez nich nowych umiejętności jest dla mnie interesującym doświadczeniem. Najcenniejszą cechą dzieci jest bezinteresowna szczerość, dlatego każdy uśmiech i radość utwierdzają mnie w tym, że wybrałam dobrą drogę życia.

Uważam, że każdy mały człowiek jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju.